ZorgEssentie adviseert programmaleiders ‘Kwaliteit & Veiligheid’, directeuren en bestuurders over het inrichten van hun kwaliteitsorganisatie vanuit de organisatievisie én helpt hen dit ook vast te houden als de praktijk weerbarstig blijkt. Centrale vragen voor de advisering zijn: Wat wil de organisatie betekenen voor cliënten? Wat hebben professionals dan nodig om dit goed te doen? Hoe moet de organisatie daarvoor zijn ingericht? Welk leiderschap is passend? Welke vorm van verantwoording hoort daarbij (cijfers en woorden)? En hoe te werken aan kwaliteitsverbetering en het bevorderen van kwaliteitsbewustzijn?