Over Zorgessentie

Bestuurder

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie vervult een aantal bestuurlijke rollen. Vanaf juli 2015 is zij lid van de Raad van Toezicht van Maria Oord in Dongen met specifieke aandacht voor kwaliteit & veiligheid en ondernemerschap. Sinds 2003 is zij voorzitter van de stichting CCC (Coleta’s Chronische Circus). De stichting wil vanuit onafhankelijke positie stimuleren tot een kritische en opbouwende discussie over de gezondheidszorg met ervaringsverhalen van patiënten en cliënten als uitgangspunt (www.patientervaringsverhalen.nl).

Read More

Dagvoorzitter

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie kan de rol van dagvoorzitter vervullen als het gaat om een bijeenkomst die te maken heeft met goede zorg. ZorgEssentie was dagvoorzitter van diverse symposia, zoals ‘Maak er een boek van, over patiënt-ervaringsverhalen’ (stichting CCC), ‘Weet en verbeterdag over kwaliteit’, ‘loopbaaninstrument voor vrijwilligers’, ‘Het team van de toekomst’ (ActiZ), ‘Omgaan met onbegrepen gedrag door dementie’ (IGZ).

Read More

Onderzoeker

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie is in 2004 gepromoveerd op een zorgethisch onderzoek naar morele ervaringen van verpleegkundigen (Zorgen voor een draaglijk bestaan). Vanuit deze achtergrond kan ze ‘groot’ en ‘klein’ onderzoek opzetten, uitvoeren, materiaal analyseren en rapporteren. ZorgEssentie kan een kwalitatief onderzoek opzetten en uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld in opdracht van Hoogleraar Zorgethiek Andries Baart naar ervaringen van patiënten op de Spoed Eisende Hulp. Aan welke opgave werken cliënten als ze op de SEH zijn? En matched de reactie van hulpverleners…

Read More

Trainer en docent

ZorgEssentie verzorgt training en scholing op het gebied van zorgethiek en moreel beraad voor (toekomstig) zorgverleners en commissies ethiek; ondersteunt teams toe te groeien naar een écht team en te werken aan kwaliteitsverbetering vanuit het perspectief van cliënten en naasten; ondersteunt hulpverleners leerdoelen op te stellen om te doen wat in de Zorgmodule palliatieve zorg staat.

Read More

Ontwikkelaar

ZorgEssentie kan materiaal ontwikkelen ter ondersteuning van kwaliteitsverbetering in de zorgorganisatie. Bij het ontwikkelen hiervan worden gebruikers betrokken en hen die het aangaat, zoals professionals, vrijwilligers, cliënten, naasten. Integraal ethiek- en levenseinde beleid ZorgEssentie ontwikkelt samen met de ethiekcommissie, medewerkers en cliëntvertegenwoordigers integraal ethiekbeleid en beleid rondom het levenseinde. Leidraad Veilige zorgrelatie ZorgEssentie was medeontwikkelaar van de Leidraad Veilige zorgrelatie voor bewustwording, preventie en interventie bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling van professionals en vrijwilligers jegens cliënten. Deze is ontwikkeld en…

Read More

Programmamanager

ZorgEssentie kan programma’s die te maken hebben met goede zorg opzetten, managen, uitvoeren, evalueren en rapportages schrijven. Uitgangspunt voor het opzetten en uitvoeren van programma’s en projecten is dat de inhoud ervan door de praktijk als zinvol, bruikbaar en werkbaar wordt ervaren. Programma’s en projecten moeten daarom tot stand komen en uitgevoerd worden met inbreng van professionals en cliënt(vertegenwoordigers) van verschillende culturele achtergrond. De proefimplementatie van de Zorgmodule palliatieve zorg ZorgEssentie was programmaleider van de proefimplementatie van de Zorgmodule Palliatieve…

Read More

Spiegelaar

Zorgethische bespiegelingen ZorgEssentie organiseert zorgethische bespiegelingen voor teams en management, als zij hun praktijk willen spiegelen aan de zorgethische uitgangspunten dat goede zorg vraagt om aandacht, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, competentie en reflectiviteit van zorgverleners én een zorgorganisatie die dat faciliteert. ZorgEssentie loopt daarvoor een aantal dagen mee met zorgverleners, observeert en koppelt terug (mondeling en/of schriftelijk). De bevindingen zijn vervolgens uitgangspunt van gesprek in het team, om met elkaar vast te stellen: wat doen we goed en waar is verbetering mogelijk?…

Read More

Adviseur

ZorgEssentie adviseert programmaleiders ‘Kwaliteit & Veiligheid’, directeuren en bestuurders over het inrichten van hun kwaliteitsorganisatie vanuit de organisatievisie én helpt hen dit ook vast te houden als de praktijk weerbarstig blijkt. Centrale vragen voor de advisering zijn: Wat wil de organisatie betekenen voor cliënten? Wat hebben professionals dan nodig om dit goed te doen? Hoe moet de organisatie daarvoor zijn ingericht? Welk leiderschap is passend? Welke vorm van verantwoording hoort daarbij (cijfers en woorden)? En hoe te werken aan kwaliteitsverbetering…

Read More