Downloads

Het Palliatieve Zorg Congres – 13 september 2016

Download voor deelnemers aan de workshop
‘Doe ik het goede? Herkennen van en omgaan met ethische dilemma’s’:

Model voor moreel beraad