Wie is Marie-Josée Smits

Bruggenbouwer

In de afgelopen jaren heb ik allerlei rollen vervuld in de gezondheidszorg, waardoor ik een bruggenbouwer ben geworden: tussen theorie en praktijk, tussen professionele waarden en organisatiedoelen, tussen wensen en verlangens van cliënten en haalbare antwoorden. Ook was ik bestuursvoorzitter van stichting CCC (patientervaringsverhalen.nl) die het benutten van ervaringsverhalen van patiënten en cliënten promoot in onderwijs, beleid en onderzoek en voor lotgenotencontact. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een lectoraat patiëntwetenschappen aan de Universiteit van Rotterdam.

Woorden over goede zorg die raken

Ik weet wat het betekent om voor een ander te zorgen. Mijn ervaring als verpleegkundige benut ik om de essentie van zorg te pakken, te benoemen en steeds vast te houden in alles wat ik doe. Het perspectief van de Zorgethiek waarop ik in 2004 gepromoveerd ben helpt mij daarbij. Geeft mij ook de woorden om dat te doen. En ik merk dat ik daardoor gesprekspartners kan raken. Alsof er iets los komt wat ze soms zelf vergeten zijn en de energie weer gaat stromen.

Samen leren en groeien

Samen moeten we het zien te rooien en redden, denk ik altijd maar. Ieder draagt daaraan bij, met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Belangrijk is dat iedereen er mag zijn en mag meedoen. Groeien en ontwikkelen is een belangrijk onderdeel van het goede leven. Dat geldt voor mezelf, maar ook voor iedereen die ik ontmoet: cliënten, naasten, medewerkers, vrijwilligers, managers en bestuurders. Samen kom je ook altijd verder. Ik hou ervan als anderen mij prikkelen en stimuleren om het anders of beter te doen. En ik help ook graag anderen om te groeien en het beste uit zichzelf te halen.