Marie-Josée Smits van ZorgEssentie is in 2004 gepromoveerd op een zorgethisch onderzoek naar morele ervaringen van verpleegkundigen (Zorgen voor een draaglijk bestaan). Vanuit deze achtergrond kan ze ‘groot’ en ‘klein’ onderzoek opzetten, uitvoeren, materiaal analyseren en rapporteren.

ZorgEssentie kan een kwalitatief onderzoek opzetten en uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld in opdracht van Hoogleraar Zorgethiek Andries Baart naar ervaringen van patiënten op de Spoed Eisende Hulp. Aan welke opgave werken cliënten als ze op de SEH zijn? En matched de reactie van hulpverleners daarop? Zie voor het artikel xx en het rapport xxx

ZorgEssentie kan lid zijn van een onderzoekscommissie die vanuit onafhankelijk perspectief onderzoek doet naar incidenten en calamiteiten.

ZorgEssentie kan focusgroepen opzetten, begeleiden, materiaal analyseren en rapporteren. Bijvoorbeeld over de betekenis van sociale wijkteams voor mensen met een lichte verstandelijke beperking; het aanvragen van hulpmiddelen in het kader van de Wmo, de ondersteuning die allochtone mantelzorgers nodig hebben en krijgen, de betekenis van dagactiviteiten, maatschappelijke ondersteuning en begeleid wonen voor cliënten en hun familie, de betekenis van kraamhulp voor het kraamgezin, de betekenis van palliatieve zorg voor cliënten en naasten.