Projectresultaten

Zorgmodule palliatieve zorg

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie was programmamanager, begeleider en onderzoeker van de proefimplementatie van de Zorgmodule palliatieve zorg. Samen met Dock4& zijn zeven organisaties/netwerken begeleid bij de implementatie van (een deel van) de zorgmodule. Daarbij is onderzocht of de zorgmodule als zinvol, bruikbaar, werkbaar en betaalbaar wordt ervaren. De proefimplementatie heeft verschillende concrete resultaten opgeleverd.

Adviesrapport

Een rapport waarin wordt getoond dat de Zorgmodule palliatieve zorg in de praktijk als zinvol, bruikbaar en werkbaar wordt ervaren. Ook wordt aangegeven wat de bruikbaarheid en werkbaarheid nog kan versterken. Niet alleen door de inhoud van de Zorgmodule op enkele punten aan te passen. Maar ook door op landelijk niveau activiteiten te ondernemen om de praktijk te faciliteren te doen wat in de Zorgmodule staat.

Download: Het rapport met adviezen voor stakeholders ‘De bruikbaarheid van de Zorgmodule palliatieve zorg in de praktijk’.

Praktijkgids

Een praktijkgids voor organisaties en professionals die aan de slag willen met de Zorgmodule. Hoe kunnen we dat planmatig aanpakken? Welke goede voorbeelden zijn te benutten? Wat zijn succesfactoren en valkuilen?

Download: De praktijkgids voor organisaties, ketens en netwerken die met de Zorgmodule aan de slag willen ‘Aan de slag met de Zorgmodule!’. Deze is in PDF en Word beschikbaar. Dat laatste om er goed uit te kunnen knippen en plakken, met bronvermeldingen uiteraard.

Hulpmiddel: de zorgmodule geordend in bouwstenen en normen

De Zorgmodule is een veelomvattend document. Daardoor is het nog niet zo gemakkelijk om zicht en grip te krijgen op de inhoud om de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk. Wanneer kun je nu zeggen: “we hebben de Zorgmodule geïmplementeerd?”. Daarom is als een soort samenvatting de Zorgmodule herordent in bouwstenen met bijbehorende normen (de vereisten uit de Zorgmodule). Om de verbinding met de inhoud van de Zorgmodule niet kwijt te raken zijn links aangebracht, om vanuit de normen naar de tekst van de Zorgmodule te springen en weer terug.

Download: Een hulpmiddel om zicht en grip te krijgen op de inhoud van de Zorgmodule ‘Hulpmiddel voor de implementatie Zorgmodule palliatieve zorg’. Dit is een klikbare PDF die een overzicht van de normen (aanbevelingen) uit de zorgmodule bevat met links naar de tekst uit de Zorgmodule zelf.

Hulpmiddel: een vragenlijst met de bouwstenen en normen

Van de bouwstenen en normen (vereisten uit de Zorgmodule) is een vragenlijst gemaakt. Die kan in de organisatie benut worden om een beeld te krijgen van de vraag: wat doen we al en wat kan nog beter? De vragenlijst laten invullen door een aantal relevante betrokkenen en er samen het gesprek over te voeren, levert informatie om tot een plan van aanpak te komen om de Zorgmodule te implementeren.

Download: Een hulpmiddel om de Zorgmodule naast de eigen praktijk te leggen om zicht te krijgen op de vraag: Wat doen we al en wat kan nog beter? ‘Vragenlijst voor de implementatie van de Zorgmodule’. Deze is in PDF en Word beschikbaar. Dat laatste om de vragenlijst op maat te kunnen maken, bijvoorbeeld inkorten.

Leidraad Veilige zorgrelatie

Samen met Antoinette Bolscher heeft Marie-Josée Smits de Leidraad Veilige zorgrelatie gemaakt. Deze is bedoeld voor bewustwording, preventie en interventie ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling van professionals en vrijwilligers jegens cliënten. Van de Leidraad zijn drie varianten gemaakt, die afhankelijk van het doel benut kunnen worden. Het A4 waarin de aanbevelingen in ‘één oogopslag’ staan. Een verkorte versie van de Leidraad, waarin de aanbevelingen wat meer zijn uitgewerkt en advies gegeven wordt voor het implementeren van de Leidraad in de organisatie. En een uitgewerkte versie van de Leidraad met allerlei tips, adviezen en goede voorbeelden voor organisaties en professionals die daadwerkelijk met de aanbevelingen uit de Leidraad aan de slag willen gaan.

Leidraad Veilige zorgrelatie - Op een A4 Leidraad Veilige zorgrelatie - Compacte versie Leidraad Veilige zorgrelatie - Uitgewerkte versie

Kwaliteit in de ouderenzorg

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie heeft aan verschillende projecten en programma’s meegewerkt die gaan over het verbeteren en verantwoorden van kwaliteit van zorg in de ouderenzorg. Voor ActiZ was ze coordinator en adviseur van het werkprogramma Vernieuwd kwaliteitsprogramma en voor het Experiment Zelfportret begeleider en onderzoeker. Resultaten van het werkprogramma zijn te vinden op de website van ActiZ. link.

Voor de werkgroep Kwaliteitskader ouderenzorg van het Plan van aanpak Waardigheid & Trots heeft Marie-Josée Samen met Patricia van den Brink van Bureau Kwiek de praktijkverkenning uitgevoerd naar bestanddelen voor een nieuw kwaliteitskader voor verpleeg(huis)zorg.

Download: Rapport ‘Resultaat praktijkverkenning bestanddelen nieuw Kwaliteitskader ouderenzorg‘ (18-05-2016)

Focusgroepen

Voor Cliëntenbelang Amsterdam heeft Marie-Josée Smits van ZorgEssentie diverse focusgroepen opgezet, begeleid en de verzamelde informatie in rapportages omgezet.