Publicaties

Proefschrift

Cover proefschrift 'Zorgen voor een draaglijk bestaan'In 2004 heb ik mijn dissertatie gepubliceerd, getiteld ‘Zorgen voor een draaglijk bestaan, morele ervaringen van verpleegkundigen’.

U kunt een scan van het boek downloaden door te klikken op de afbeelding van de kaft.

Artikelen

Smits, M.J. en Brink, P. van de, Stilstaan bij alledaagse keuzes en dilemma’s, Maandblad voor de Activiteitensector, november 2015

Olthuis, G., Prins, C., Smits, M.J., Pas, H. van de, Bierens, J., Baart, A., Matters of Concern, A qualitatieve Study of Emergency Care From the Perspective of Patients, Annals of Emergency Medicine, Volume 63, No. 3: March 2014.

Boxtel, R. J. J. v., Smits, M. J., Engel, M., & Boshuizen, H. P. A., ‘Intuïtie in relatie tot het verpleegkundig proces,’ TVZ Tijdschrift Voor Verpleegkundigen, 8, 234-240, 2001.

Smits, M.J., ‘Is professionele zorg ook goede zorg?’, TVZ Tijdschrift Voor Verpleegkundigen, 10, 313-318, 2000.

Smits, M.J., ‘Gender en professionalisering in de verpleging’, In: Gender en professionals in de gezondheidszorg, Resultaten van een expertmeeting RVZ in samenwerking met TECENA, Zoetermeer, p. 42-48, maart 2000.

Smits, M.J., ‘Ethiek van de verpleegkundige praktijk: ZORGETHIEK & regelethiek?’, Verpleegkunde, Nederlands -Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen, 12, 1, 27-36, 1997.

Widdershoven, G., & Smits, M. J., ‘Ethics and Narratives’, In: Josselson (eds), Ethics and Process in the Narrative Study of Lives (pp. 275-287). Londen: Sage, 1996.

Smits, M.J., ‘De paradox van de professionalisering. Over zorg en techniek in de verpleging’, GEZONDHEID, 3, 3, p. 289-3000, 1995.

Houtepen, R., Smits, M.J, ‘Van regelethiek naar zorgethiek’, Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, 34, 5, 162-167, 1993/1994.

Smits, M.J. ‘Euthanasie, Norm-ethiek en zorgethiek’, TVZ Tijdschrift Voor Verpleegkundigen, 1, p. 23-26, 1994.

Smits, M.J., ‘De rol van verpleegkundigen bij euthanasie’, TVZ Tijdschrift Voor Verpleegkundigen, 23, 24, p. 764-767, 1993.