Zorgethische bespiegelingen

ZorgEssentie organiseert zorgethische bespiegelingen voor teams en management, als zij hun praktijk willen spiegelen aan de zorgethische uitgangspunten dat goede zorg vraagt om aandacht, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, competentie en reflectiviteit van zorgverleners én een zorgorganisatie die dat faciliteert. ZorgEssentie loopt daarvoor een aantal dagen mee met zorgverleners, observeert en koppelt terug (mondeling en/of schriftelijk). De bevindingen zijn vervolgens uitgangspunt van gesprek in het team, om met elkaar vast te stellen: wat doen we goed en waar is verbetering mogelijk? Voor management kunnen deze bespiegelingen aanleiding zijn om zorgverleners beter toe te rusten en te faciliteren om goede zorg te bieden.

Top Care

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie is ook lid van visitatiecommissie van Top Care (stichting van diverse zorgorganisaties in de ouderenzorg). Zorgorganisaties hebben zelf criteria voor Top Care opgesteld, waarbij ze met name de verbinding willen maken tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. De visitatiecommissie spiegelt de praktijk aan de eigen criteria. Zie www.topcare.nl