Over ZorgEssentie

Denken en doen vanuit de essentie van zorg

 

Goede zorg en ondersteuning op maat

Vanuit ZorgEssentie wil ik eraan bijdragen dat kwetsbare burgers in onze samenleving zich zo prettig mogelijk voelen, kunnen meedoen. Bij het uitvoeren van opdrachten denk ik daarom altijd vanuit de essentie van zorg: wat doet ertoe voor een cliënt? Dat doe ik ook als het gaat om de vraag wat een (zorg)medewerker in huis moet hebben of hoe managers en bestuurders hun medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Helaas klinkt het makkelijker dan het is: altijd denken vanuit de essentie van zorg. Daar wil ik vanuit ZorgEssentie organisaties en professionals graag bij helpen.

Kennisgebieden van ZorgEssentie

Als u een beroep doet op ZorgEssentie dan haalt u kennis in huis om zorg vanuit verschillende bronnen en gezichtspunten breed inzichtelijk te maken. Of krijgt u ondersteuning en advies om op allerlei manieren te werken aan kwaliteitsverbetering en het versterken van kwaliteitsbewustzijn. Of wordt met u meegedacht over organisatie-inrichting vanuit de bedoeling. ZorgEssentie kan ook helpen om waardegeleid handelen in de organisatie te versterken. Of met het opzetten en evalueren van (landelijke) verbeter- en implementatieprogramma’s. Zo heeft ZorgEssentie opdrachten uitgevoerd voor landelijke partijen ten aanzien van zorgverbetering, wijkverpleging, palliatieve zorg, veilige zorg.